Světová DS Školka v lese!

16/02/2022

Součástí projektu Světová škola je naše dětská skupina už několik let. V rámci něj jsme se v minulých letech učili například o vodě nebo odpadu. Letos jsme úspěšně prošli auditem a získali certifikát Světové školy na dalších pět let. Naším současným tématem jsou stromy a mnoho dalších, nových a neprozkoumaných témat na nás čeká v příštích letech.