Téma – Stromy

Příběh veverky:

Ahoj, jsem veverka Agáta a připravila jsem pro Vás společně s dětmi z DS Školka v lese dobrodružnou stezku. Pokud si ji se mnou chcete projít, můžete si v bistru U Stapu vyzvednout mapu s křížovkou. Pokud se Vám podaří vyřešit tajenku, můžete si pak vyzvednout malou odměnu.

Co je strom a jeho části

PŘÍBĚH VEVERKY: Jako každá veverka jím ráda oříšky. Nějaké jsem si nasbírala a schovala si je, abych je měla připravené, až dostanu hlad. Zapomněla jsem ale, kam jsem si je dala. A tak jsem se zeptala svého kamaráda stromu: “Nevíš kde mám svoje oříšky?” A on mi říká: „No přece pod zemí, v mých kořenech. Veverko, Víš kde to je? A víš jak se jmenují všechny moje části?”

Tam jsem je ale nenašla. Asi už jsem tuhle svoji skrýš vyjedla, když strom zrovna spal. Moje hledání tedy pokračuje dál…

Strom je velká rostlina, která vytváří kyslík, který potřebujeme k dýchání. Poskytuje domov mnoha zvířátkům a hmyzu, rostou na něm plody a v létě nám dává chladivý stín.
Koruna je vrcholek stromu, tvořený větvemi.
Větve vyrůstají z kmene a rostou na nich listy (jehličí), květy a plody.
Listy zachycují sluneční paprsky a kysličník uhličitý, které potřebuje strom k růstu.
Pupeny se objevují na jaře, rostou z nich listy a květy.
Kmen je mezi kořeny a korunou. Tvoří ho jádro, dřeň, (letokruhy), lýko a kůra.
Kůra je pokožka stromu, která ho chrání před nepříznivými vlivy.
Peň je částí kmene, ze které nevyrůstají větve.
Suk je pozůstatek odpadlé nebo uříznuté větve, jako jizva.
Kořeny zajišťují stabilitu a zásobují strom vodou.
Kořínky přivádí vodu z půdy do kmene.

ÚKOL: Sestav z přírodnin strom.

OTÁZKA do tajenky: Co roste na větvích stromů?

Co strom umí

PŘÍBĚH VEVERKY: Tak jsem běhala po lese a hledala své schované oříšky. Prohledávala jsem stromy od koruny až ke kořenům. Další strom a další, ale oříšky stále nikde. Udýchaná jsem se zastavila na větvi a chtěla jsem si chvíli odpočinout. Zadívala jsem se při tom na listy. Kolem mě bylo ticho, jen listy tiše šuměly. “Strome.. Strome! Proč máš vlastně listy? K čemu jsou dobré? Co všechno umíš ty?”

ZELENÁ KLIMATIZACE
Odparem vody z povrchu listů dokáže jediný strom ochlazovat vzduch podobným výkonem jako má 100 domácích ledniček.

OCHRÁNCEM KRAJINY
Kořeny stromů zpevňují půdu a zpomalují odtok přívalové vody. Vysazují se na hrázích rybníků.

JE DOMOVEM ŽIVOČICHŮ
Vzrostlý dub je domovem více než 1000 druhů živočichů.

DÁVÁ NÁM DŘEVO
Dřevo se využívá na topení, na stavbu domů, výrobu nábytku a hudebních násrojů, na tužky, na lžíce …. A hlavně je obnovitelné.

PLÍCE KRAJINY
Vzrostlý listnatý strom vyprodukuje za plného osvětlení 1000l kyslíku za den, a to stačí pokrýt potřebu až 10 lidí.

VÝKONNÝ VYSAVAČ

Strom pohltí velké množství prachu. 1ha dubového lesa pohltí až 54 tun prachu ročně.

OCHRANA PROTI HLUKU
Stromy v blízkosti silnice pohltí až 1/4 hluku.

ÚKOL: Obejmi strom a buď chvilku úplně potichu. Cítíš ho?

OTÁZKA do tajenky:
Co pomáhá svým teplem a světlem stromu k životu?

Strom a roční období

JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA
Oběh Země kolem Slunce je společně se sklonem zemské osy příčinou střídání ročních období. V létě je přikloněna severní polokoule a v tuto dobu je na jižní polokouli zima. Obě polokoule mají vždy opačné roční období.

PŘÍBĚH VEVERKY: My veverky, běháme po lese celý rok. Na podzim si zahrabáváme oříšky a jiné laskominy do země, ty nám slouží hlavně v zimě, když příroda spí. Na jaře se všechno probere k životu a i my přivádíme na svět své mladé. V létě je všeho hojnost a můžeme relaxovat ve stínu listů. “Strome, ty v zimě listy nemáš, viď? Proč to tak je?”

Jaro
Na jaře se na stromech objevují pupeny. Když se pupeny otevřou, vyraší z nich květy a listy. Strom roste, prodlužují se mu větve. Vítr a včeličky přenášejí pyl z květů, ze kterých se pak začnou stávat plody.

Léto
Listy se zpevňují a začínají mít sytější barvu. Plody postupně dozrávají.

Podzim
Dny se krátí a ubývá slunečních paprsků, které stromy vstřebávají. Proto listy začnou ztrácet zeleň. Zbarvují se do všemožných barev, do žluté, fialové, červené, hnědé… Sklízejí se poslední plody.

Zima
Když listy opadají, strom se uloží do “zimního spánku”, kdy potřebuje mnohem méně vody, vzduchu i slunce. A odpočívá, aby měl dost síly na jaro.

ÚKOL: Vyber si roční období a namaluj klacíkem do písku jak v něm vypadá strom.

OTÁZKA do tajenky:
V kterém ročním období není na stromech žádné listí?

Vznik lesa

Les je spousta různých stromů,
kapradí, mech, keře k tomu.
také tráva, spousta vůní,
najdeš tu i místa s tůní,
houby, zvířata i ptáky…
Však se dívej tiše taky.

PŘÍBĚH VEVERKY: Moje hledání oříškového pokladu pokračovalo. Už jsem začínala mít docela hlad, v bříšku mi kručelo. Přemýšlela jsem, co bych si dala nejraději. Hmmm… Takový oříšek z lísky nebo ořešáku. Kaštan, bukvici z buku nebo semínko ze šišky. Pochutnala bych si i na žaludu z dubu. Mňam mňam… a pak jsem najednou objevila jednu z mých skrýší! Ale co to? To už nebyly obyčejné žaludy a semínka. Ony… ony mají kořínky… a pupeny… “Strome, co se to s nimi stalo?”

Nový les může vzniknout úplně sám, ale také může být založen člověkem. Semena stromů vyklíčí a vyroste nová rostlinka.

Mladé stromy se předpěstují v “lesní školce”. Ty pak lesníci vysadí na místa vykáceného lesa – paseky. Někdy se kolem nich pak dělají ploty, aby je zvířata nepoškodila.

V lese je ale pro lesníky víc práce, než jen sázení nových stromů. Starají se také o to, aby každý strom měl dost místa pro svůj růst, aby nemocné stromy nenakazily ty zdravé nebo třeba aby poškozené části lesa větrem nebyly nebezpečné pro lidi.

Než vyroste jeden vysoký les, trvá to tak dlouho, jako jeden lidský život. Pokud se do jeho růstu nezasahuje, vzniká prales.

ÚKOL: Spočítej letokruhy na pařezu.

OTÁZKA do tajenky:
Jak se jmenuje vykácený les?

Listnaté stromy – bříza, javor, dub

PŘÍBĚH VEVERKY: Vydala jsem se hledat oříšky na takové svoje oblíbené místečko. Ráda tam odpočívám v chladném stínu dubů nebo se schovávám před horkem letního slunečního svitu pod javorem. Děti z lesní školky mi tam udělaly studánku. Často tam nosí v horkých dnech vodu. Chodím se tam napít se svým kamarádem ptáčkem a občas tam potkáme i nějakého broučka. “Strome, co znamená, že je strom listnatý? Jak od sebe poznám jednotlivé druhy?”

Listnatým stromům na větvích vyrůstají listy, které se podle druhu liší velikostí, tvarem i barvou. Vzrostlý strom má 50 až 100 000 listů. Kdyby na ně napadal sníh, větve by se mohly snadno zlomit. Proto některé stromy shazují své listy už začátkem října. Na podzim se pomocí shazování listů stromy také zbavují pro ně nežádoucích látek.

Bříza
Bříza je zářivě bílá
jako z pohádek víla.
Na podzim, bříza,
vlasy má ze zlata
je jako princezna bohatá.

Bříza se pozná nejsnadněji podle hladké bílé kůry s tmavými skvrnami. Jako květy má samčí a samičí jehnědy. Jejími plody jsou okřídlené nažky, které v sobě mají jedno semeno.Z břízy získáváme březovou šťávu, která má čirou barvu a je velmi zdravá. Má malé lístky a dlouhé, tenké, pružné větve. Březové dřevo hoří i mokré. Používá se k výrobě přípravků na vlasy a pleť.

Dub
Žalud ten má čepičku,
pod ní hnědou hlavičku.
Dubu listy vítr třese,
nikdy všechny neotřese.

Dub je silný, rozložitý. Má drsnou, tmavě šedou kůru a dlouhé, rozvětvené kořeny. Listy má po krajích vlnkované a jeho plody jsou žaludy. Ty chutnají veverkám a divočákům. Dubové dřevo je tvrdé, vyrábí se z něj podlahy, nábytek a lodě.

Javor
Když obkreslím dlaň,
z javoru list mám.
Z dvounažky mám nos,
vypadám jak kos.

Javor má kmen rovný jako sloup. Jeho plody se jmenují dvounažky. Mají křidélka a snadno létají ve větru. Děti si z nich často dělají “nosy”. Z javorového dřeva se vyrábějí hudební nástroje. Z jednoho druhu javoru se také vyrábí javorový sirup. Tinktury z javoru pomáhají proti bolestem hlavy a závratím.

ÚKOL: Najdi list dubu.
Suché větvičky, třeba i žaludy
a udělej si dubového panáčka.

OTÁZKA do tajenky:
NA PODZIM ZE STROMŮ LISTÍ … .

Keře – líska, šípek, bez

PŘÍBĚH VEVERKY: Běžela jsem dál, po pěšince v lese, a najednou mě něco chytlo za ocas. Rychle jsem se otočila a šup. V nožičce jsem měla trn… safra, šípkový keř. Keře můžou dávat dobré plody, ale také můžou mít pěkné trny, do kterých se dá snadno zamotat. “Šípku, jaký je vlastně rozdíl mezi keřem a stromem? Proč máš trny?”

Hlavní rozdíl mezi keřem a stromem je ten, že keř vlastně nemá kmen. Jeho větve vyrůstají přímo ze země. Díky tomu bývá oproti stromům o dost menší.

Líska
Nevěř mi a nebo věř,
oříšků mám plný keř.
Koukni na mě zblízka,
jmenuji se líska.

Líska má listy vejčité, až srdčité, bývají pěkné na pohled. Jejich barva se různí, může být žlutá, hnědá, zelená, ale i červená. Má samčí květy, kterým se říká jehnědy a samičí, které vypadají jako pupeny a rostou na vrcholku stromu. Líska se používá ke zpevnění břehů. Rozemleté oříšky spolu s medem mohou pomáhat při nachlazení a chronickém kašli. Lískový prut se využívá na vyhledávání vodních pramenů.

Šípek
Je to růže šípková,
teď na jaře růžová.
Až růžičky opadají,
šípky na něm zčervenají.

Šípkový keř (neboli Růže šípková)
Má růžové nebo bílé voňavé květy, ze kterých se na podzim stávají plody – šípky. Má trny a jeho listy mají tvar vejce nebo elipsy a jsou zubaté. Je to léčivá rostlina, její šípky v sobě mají mnoho vitamínů, které pomáhají například proti únavě, chřipce nebo s problémy s močovým nebo trávícím ústrojím.

Černý bez
Letos, loni, včera, dnes,
roste, voní černý bez.
Zeptám se dnes maminky
čemu říká říká: „BEZINKY“

Má tlusté větve a jeho listy mají okraj jako pilka. Jeho květy jsou malinké, bílé, můžou být do zelena nebo do žluta a rostou ve velikých květenstvích. Plody mají černou nebo červenou barvu a vypadají jako kuličky. Z květů se vyrábí výborný sirup, ten může být i z plodů, ze kterých se dá udělat i marmeláda.

ÚKOL: Najdi okolo sebe
nějaký keř.

OTÁZKA do tajenky: Správný název šípkvého keře je růže …?

Jehličnaté stromy – smrk, jedle, borovice

PŘÍBĚH VEVERKY: Odpočinula jsem si ve svém hnízdě na smrku. To já si stavím nejraději v nějaké dutině stromu, někdy i na tlustší větvi. Mám jich klidně i deset a každé je jiné. V jednom mám mech, v druhém trávu nebo listy. Vyběhla jsem ven, že půjdu hledat oříšky a… najednou proti mně běžela na větvi kuna. Pořádně jsem se lekla a zase se rychle schovala. Ale na mě vyzrát nemohla. Hned jsem utekla zadním vchodem do svého dalšího hnízda, které mám na borovici. Tam mě najít nemohla. Ještě mám jedno hnízdo na jedli, ale někdy se mi ty stromy pletou. “Strome, jak se pozná jehličnan? Jaké jsou rozdíly mezi borovicí, smrkem a jedlí?”

Jehličnaté stromy se poznají podle toho, že mají na větvích jehličí. To vypadá jako úzké, zelené a většinou i pichlavé jehličky. Přirozeně rostou třeba na horách, kde je pro ně výhodnější zůstat celý rok zelený a na podzim neopadat. Jedinou výjimkou je modřín. Lidé je ale začali vysazovat i na jiných místech, proto se s nimi můžeme u nás setkat téměř kdekoliv.

Jedle
Šiška roste jako svíčka,
dva bílé proužky má jehlička.
Vzpomeneš si hnedle,
to je naše jedle.

Jedle nemá ráda znečištěné ovzduší, pokud někde roste, je tam vzduch čistý. Její jehlice jsou navrchu tupé a lehce zaoblené, na spodní části můžeme obvykle vidět dva bílé proužky. Jedlové šišky visí směrem dolů a otevírají se a zavírají podle počasí. Dřevo má měkké a lehké. Využívá se pro tvorbu esenciálních olejů, papíru, ale i jako stavební dřevo a je oblíbeným vánočním stromkem.

Smrk
Dokola větvičky,
rostou krátké jehličky.
Dolů roste šiška,
smrk no to je výška.

Kůra smrku je tenká, drsná a vypadá šupinovatě. Má samčí a samičí šištice, které vyrostou směrem nahoru a po opylení se stáčí dolů. Jehlice vyrůstají na listových polštářcích, většinou jsou čtyřhranného průřezu. Jeho dřevo se používá jako stavební materiál, na nábytek. Smrk je také častý vánoční stromeček.

Borovice
Dlouhé ostré jehlice
a kulaté šištice.
větve jako čepice,
jméno má borovice.

Jehlice má dlouhé, tenké, které vyrůstají ve svazečcích. Má samčí a samičí šištice. Borovice má měkké, až středně tvrdé a snadno opracovatelné dřevo. Používá se jako stavební i na nábytek. Její pryskyřice se používá v aromaterapii a kosmetice. Je oblíbená jako vánoční stromek. Mladý stromek má kůru hladkou nebo šupinatou, starý hluboce rozbrázděnou.

ÚKOL: Najdi okolo sebe borovicové šišky. Kolikrát se trefíš do stromu borovice? Máš deset pokusů.

OTÁZKA do tajenky: CO MÁ MÍSTO LISTŮ JEHLIČNATÝ STROM?

Strom domovem zvířat

PŘÍBĚH VEVERKY: Vyrazila jsem dál a potkala jsem svého kamaráda polního zajíčka. Vyprávěl mi o paloučku, kam se chodí pást laně s jeleny. Někdy tam chodí také srnky a dokonce se tam zatoulal i jezevec. Všechno kolem je pěkné a klidné. Na velkém starém stromě na větvi zpívají ptáčci a od kořenů se mu vyhrabávají krtci. Tak jsem se tak zamyslela a zeptala jsem se zajíčka: “Zajíčku, co všechno za zvířátka bydlí na tom stromě?”
Vzrostlý dub je domovem více než 1000 druhů živočichů.

VE VĚTVÍCH
najdeme spousty ptáků. Staví si tam svá hnízda, hledají potravu.

V DUTINÁCH STROMŮ
najdete třeba sovu
nebo i mě veverku Agátu.

NA LESNÍ PŮDĚ
Pod suchými listy, ztrouchnivělým dřevem nebo pod kameny se ukrývají milióny drobných živočichů.

POD KŮROU
Uvnitř kmene stromu žije početná škála druhů hmyzu. Většina klade vajíčka a vylíhnuté larvy se pak živí dřevem stromu.

MEZI KOŘENY POD ZEMÍ
Není tam ani příliš horko, ani příliš chladno. Živočichové tam přespávají, kladou vejce, ukrývají se, zimují … .

ÚKOL: Tiše se zaposlouchej a zadívej do lesa. Vidíš nebo slyšíš nějakého ptáčka?

OTÁZKA do tajenky:
Jak se jmenuje král lesa s parohy?

Jak se v lese chováme a co do něj nepatří

PŘÍBĚH VEVERKY: Nakonec jsem si vzpomněla, že jednu skrýš jsem určitě měla na borovicovém paloučku. Běžela jsem se tam teda podívat a vůbec jsem to tam nemohla poznat. Někdo tam vysypal celý koš s odpadky! Chtěla jsem začít hledat, ale zrovna se někdo začal blížit, tak jsem utekla na strom. Byly to děti, které se vysypanému koši divily stejně jako já. Nepořádek uklidily, chvíli si tam hrály a zase odešly. Pak jsem našla svou skrýš! A oříšky byly v ní! Vzala jsem si je sebou a šla je sníst ke svému kamarádu stromu. Vyprávěla jsem mu, co mě potkalo. Společně jsme pak začali přemýšlet, co se nám v lese líbí a co zase vůbec…

Nevjíždějte do lesa motorovými vozidly.
V lese nekřičte.
Nenechávejte v lese odpadky.
Nemanipulujte v lese s ohněm
Nesbírejte neznámé plodiny.
Netrhejte a neničte rostliny.
Nepoškozujte stromy a neničte turistická značení.
Nenechávejte po lese volně pobíhat psa.

ÚKOL: Ukliď ve svém okolí v přírodě aspoň jednu věc, co do ní nepatří.

OTÁZKA do tajenky:
Jak se jmenuje nádoba, do které házíme odpadky?

Mám radost, že všechno dobře dopadlo. Bříško už mám plné a půjdu se vyspat do jednoho ze svých hnízd. Díky, že jste byli se mnou při mém dobrodružství. V bistru si můžete vyzvednout připomínku našeho společného dobrodružství…
V bistru si můžete vyzvednout připomínku našeho společného dobrodružství.