Úvodní setkání aspirantů na titul „Světová škola“

30/01/2019

17. 10. 2018 proběhlo úvodní setkání aspirantů na titul „Světová škola“, projekt Světová škola se zabývá globálními tématy, mezi které patří například chudoba, klimatické změny či udržitelný rozvoj. Setkání se zúčastnily i naše průvodkyně. Dozvěděly jsme se všechny potřebné a spoustu dalších zajímavých informací k projektu a těšíme se, až témata globálního rozvojového vzdělávání plnohodnotně zařadíme do našeho každodenního fungování.

V rámci zapojení se do projektu „Světová škola“ se snažíme s dětmi věnovat globálním tématům. V průběhů listopadu jsme se zaměřily na zjišťování, které z témat je dětem nejbližší. Sedli jsme si s dětmi a povídali si o tom, co je nám z témat globálně rozvojového vzdělávání blízké, o čem by se chtěly více dozvědět a čím bychom se měly nejvíce zabývat. Děti měly mnoho zajímavých podnětů, ve většině se však shodly, že je nejvíce zajímá téma „odpad“. V následujících měsících se tomuto tématu budeme s dětmi věnovat a společně vymyslíme, jak bychom i my jako školka mohli zlepšit svět kolem nás a s odpady lépe zacházet. Také se budeme zabývat tím, jak toto téma konkrétněji uchopit a prezentovat veřejnosti.