Pojďme na to od lesa aneb s dětmi o odpadu a bez obalu

Pojďme na to od lesa aneb s dětmi o odpadu a bez obalu

V rámci projektu Světová škola řešíme s dětmi globální a důležitá témata, jako hlavní téma si děti pro tento rok zvolily téma odpadu.

Odpad, a vše kolem něj, s dětmi v posledních měsících intenzivně řešíme. O naše znalosti a pohled na toto téma bychom se společně s dětmi chtěly podělit i s naším okolím. V dubnu se proto bude v naší školce konat akce zaměřená na toto téma. Zatím se věnujeme prohlubování znalostí a přípravě celé akce, brzy se však dozvíte víc.

Skutečný dárek

Skutečný dárek

K Vánocům patří dárky a obdarovávání. Naše školka se rozhodla tyto Vánoce obdarovat ty, kteří to potřebují. Zapojily jsme se do projektu „Skutečný dárek“.

Děti rozbily svoje kasičky a společně s rodiči a průvodkyněmi ze školky jsme vybrali částku 1350 Kč. Děti potom měly možnost rozhodnout, které dárky za vybrané peníze pořídíme. Při vybírání jsme se s dětmi povídali například i o tématu chudoby a o tom, že pro někoho je dárkem i motyka nebo, že zimní oblečení, které si na sebe děti oblékají každý den na výpravu do lesa, nemusí být pro někoho samozřejmostí. Nakonec jsme za vybrané peníze těm, kdo to potřebují pořídili 20 kuřátek, motyku s rýčem a jednu ovci.

Ježíškova vnoučata v lese

Ježíškova vnoučata v lese

V předvánočním čase k nám dorazila výzva zapojit se do projektu „Ježíškova vnoučata“. Díky tomuto projektu, jsme strávily několik odpolední ponořeni do tvoření, vytvářeli jsme vánoční přání pro seniory v domovech důchodců.

Děti tvořily opravdu originální vánoční přáníčka, která doplnily ještě originálnějšími texty s přáním hezkých Vánoc. Tvoření je moc bavilo, během něj jsme si povídali o životech starších lidí o některých problémech, které mohou mít a o tom, jak někteří z nich tráví například Vánoce. Doufáme, že výsledky naší tvorby potěšily babičky a dědečky v domovech, minimálně stejně tak, jako nás těšil celý proces tvoření.

 

Úvodní setkání aspirantů na titul „Světová škola“

Úvodní setkání aspirantů na titul „Světová škola“

17. 10. 2018 proběhlo úvodní setkání aspirantů na titul „Světová škola“, projekt Světová škola se zabývá globálními tématy, mezi které patří například chudoba, klimatické změny či udržitelný rozvoj. Setkání se zúčastnily i naše průvodkyně. Dozvěděly jsme se všechny potřebné a spoustu dalších zajímavých informací k projektu a těšíme se, až témata globálního rozvojového vzdělávání plnohodnotně zařadíme do našeho každodenního fungování.

V rámci zapojení se do projektu „Světová škola“ se snažíme s dětmi věnovat globálním tématům. V průběhů listopadu jsme se zaměřily na zjišťování, které z témat je dětem nejbližší. Sedli jsme si s dětmi a povídali si o tom, co je nám z témat globálně rozvojového vzdělávání blízké, o čem by se chtěly více dozvědět a čím bychom se měly nejvíce zabývat. Děti měly mnoho zajímavých podnětů, ve většině se však shodly, že je nejvíce zajímá téma „odpad“. V následujících měsících se tomuto tématu budeme s dětmi věnovat a společně vymyslíme, jak bychom i my jako školka mohli zlepšit svět kolem nás a s odpady lépe zacházet. Také se budeme zabývat tím, jak toto téma konkrétněji uchopit a prezentovat veřejnosti.

Školka v lese usiluje o získání certifikátu „Světová škola“

Školka v lese usiluje o získání certifikátu „Světová škola“

Základní filozofií projektu je příprava dětí na reálný život v globalizovaném světě.

Součástí každodenního provozu jsou témata globálního rozvojového vzdělávání (ekologie, lidská práva, multikulturalismus…). Cílem je nejen rozšiřování znalostí, ale i vytváření zájmu o aktivní účast při řešení konkrétních problémů.

www.svetovaskola.cz