Jsme Světovou školkou

23/09/2019

V červnu loňského školního roku se naše průvodkyně zúčastnily Summitu Světových škol. Měly zde možnost prezentovat projekt o odpadu, kterému se celý rok s dětmi věnovaly, a podívat se na projekty ostatních škol a školek aspirujících na titul Světová škola. Celý den byl velmi zajímavý a inspirativní. Za naši celoroční snahu věnovat se globálním problémům a zlepšovat naše okolí, jsme na konci dne obdrželi titul Světová škola. Titulu si moc vážíme a rozhodně nechceme v naší snaze polevit, a tak i na letošní rok máme velké plány, o kterých se brzy dozvíte.